Fashion Tumblr Themes

Ang Babaeng Paniki na nagpatibok sa puso ni Optimus Prime...

UHH. . . YEL

MONSTER, Bipolar, Attitude and Badass.
A Good girl with Bad Temper.

BOYFRIEND KO SI
OPTIMUS PRIME. ♥

She Re-tweeted my post. OMAYGHAAAAD! HAHAHAHSapat na to para uratin ang bestfriend ko. :”> 

She Re-tweeted my post. OMAYGHAAAAD! HAHAHAH
Sapat na to para uratin ang bestfriend ko. :”> 

1 note
  1. babaengpanikiki posted this